Thesis


Unpublished Thesis
 
2007
Aşık, U. (2007). Preparing the Main Vocabulary of Turkish For Foreigners. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences , Izmir
 
Aygüneş, M. (2007). The Method Of Improving Reading Skill In Teaching Turkish As A Foreign Language. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Camkıran, Ö. (2007). Teaching Present Continuous Tense through Texts to The Learners of Turkish as a Foreign Language. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Güven, E. (2007). A Study on The Analysis of the Errors By Foreigners in Learning Turkish Regarding Nominal Case Suffixes and Some Suggestions To Eliminate These Errors. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir.
 
Hacıömeroğlu, M. (2007). Developing Functional Materials For Teaching Turkish Modality to The Students Learning Turkish as a Foreign Language. (Thesis Advisor: Prof. Dr. Lütfiye Oktar) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Koreli, Z. D. (2007). Phrases Which Are Used as Verb And Noun And Does Not Exist in Turkish Dictionary And Their Importance in The Education Of Turkish As A Foreign Language. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
 
2008
 
Düzenli, S. (2008). Preparing Educational Materials to Teach Relative Clause Markers in Turkish. (Thesis Advisor: Prof. Dr. Lütfiye Oktar) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Sarıçiyil, F. (2008). Teaching Optative and Imperative. (Thesis Advisor: Assist Prof.. Duygu Öztin) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Sülüşoğlu, B. (2008). Implementing Task-Based Language Teaching Materials in Teaching Turkish as a Foreign Language. (Thesis Advisor: Assoc. Prof. Ayşen Cem Değer) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Uzdu, F. (2008). Linguistic Feature of The Descriptive Text And Teaching Vocabulary by This Type of Text. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Yolcusoy, Ö. (2008). Developing Materials to Teach Conditionals in Teaching Turkish as a Foreign Language. (Thesis Advisor: Prof. Dr. Lütfiye Oktar) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
 
2009
Macit, Ö. (2009). A Descriptive Study of Language Components In The Humour Magazines for Language Teaching. (Thesis Advisor: Assist Prof. Hanife Güven) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
 
2010
 
Atak, A. (2010). Comparative Analysis of Place Markers in French and Turkish and Teaching Place Markers in Turkish as a Foreign Language. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay.) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Güçer, H (2010). The Theoretical Problems in Defining And Methodological Problems in Teaching Of -(A/I)R Morpheme To Foreigners (Thesis Advisor: Assoc. Prof. Talat Akaslan.) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Oflaz, E. (2010). Description of Relational Processes in Turkish within the Framework of Functional Grammar. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay.) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Özgen, M. (2010). Teaching Turkish Interrogative Statements. (Thesis Advisor: Prof. Dr. N. Engin Uzun.) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Şahin, A. (2010). Designing Materials for Developing Reading Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language in the Context of European Language Portfolio. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay.) Dukes Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Ünlücömert, N. (2010). Formation of Material For Teaching Different Functions of Past Perfect Form of Unit by Means of Techniques on Raising Consciousness (Thesis Advisor: Assist Prof. Nevin Akkaya.) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Yıldız, İ. (2010). Frequency of the Suffix Use in Turkish Spoken Language. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay.) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
 
2011
 
Erkır, B. (2011). The Preparation of The Contrastive List of Turkish-English False Cognates and Its Use in Teaching Turkish as a Foreign Language. (Thesis Advisor: Assoc. Prof. Kuthan Kahramantürk.) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir.
 
 
2012
 
Boyacıoğlu, U. (2012). Fransızca konuşulan Avrupa Birliği ülkelerindeki Türk gençlerinin Türkçe deyim bilgilerinin incelenmesi. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
Öztürk, K. Ö. (2012). Türkçedeki Bilgisel Kiplik Belirten Sıfatların ve Belirteçlerin Saptanması Ve Bu Yapıların Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Öğretimi. (Thesis Advisor: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
İşçi, C. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan ‘Yeni Hitit’ Ders Kitabının Dil Becerisi ve Kültür Açısından İncelenmesi. (Thesis Advisor: Assist Prof. . Nevin Akkaya) Dokuz Eylul University, Institute of Education Sciences, Izmir
 
 
2013
 
Bayezıt, H. (2013). Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarında Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı. (Tez danışmanı: Doç. Dr. Feryal Çubukçu) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 
Jeremics, D. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe-Letonca Karşılaştırmalı Zaman Yapıları. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kuthan Kahramantürk.) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 
Öztürk, H.  (2013). 1980’den 2010 yılına okunurluğu yüksek Türk romanlarının sözvarlığı açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Top, F. (2013) Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Kullanılması. (Tez Danışmanları: Prof. Dr. V. Doğan Günay – Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan (Kocaeli Üniversitesi)) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 

 
 
2014 
 
Aksu, C. (2014). Yabancı dil olarak Türkçede –DIR biçimbiriminin öğretimi üzerine ders malzemesi hazırlama. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Caner Kerimoğlu) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Tiryaki, D. E. (2014). Türkçede Belgisiz Sıfat ve Adılların Anlamsal ve İşlevsel Özellikleri ve Yabancı Dil Olarak Türkçede Belgisizlerin Öğretimi(Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Tülü, Aktaş, T. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sınıflarında Sözcük Öğretiminde Tanım Türlerinden Yararlanma(Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
2015
 
Şen, Nazile. (2015). Türkçede Ortaç İçeren Tümcelerin Yapısal ve Anlamsal Açıdan İngilizce ile Karşılaştrılması. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kuthan Kahramantürk) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Şen, Ekin. (2015). İktisadi ve İdari Bilimler Türkçesinin İncelenmesi ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanımı.  (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Soyşekerci, Gökhan. (2015). İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Öğelerin İncelenmesi.  (Tez Danışmanı: Doç. Dr. F. Feryal Çubukçu) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Kaliyeva, Aizat. (2015). Türkçe ve İngilizce Kitaplarında Değer Eğitimi (Tez Danışmanı: Doç. Dr. F. Feryal Çubukçu) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
2016
 
Mehdiveya, Günay. (2016). Mehmet Emin Yurdakul’ın Şiirlerinde Değerler Eğitimi Üzerine Bir İnceleme. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Çağın) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Kovacs, Hilda Dorottya. (2016). Yabancıların Türkçe Doldurması Gereken Formların Öğretilme Durumlarının İncelenmesi . (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)