22Haziran2018

YOT

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI
 
 
2016-2017 GÜZ YARIYILI BAŞVURU TAKVİMİ
 
Online Başvurular ile Evrakların Öğrenci İşlerine Teslimi Aynı Tarihlerde Yapılacaktır.
  Başlangıç Bitiş
Lisansüstü programlarına başvuruların kabul edilmesi 18 Temmuz 2016 29 Temmuz 2016
Yazılı ve sözlü değerlendirmeler    
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme 08 Ağustos 2016   Saat:10.00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme 09 Ağustos 2016
Başarılı adayların duyurulması 22 Ağustos 2016 26 Ağustos 2016
Kesin kayıtlar 29 Ağustos 2016 02 Eylül 2016
Yedek kayıtlar 05 Eylül 2016 05 Eylül 2016

 
ÖNŞARTLARI VE KONTENJANLARI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI 
KONTENJAN
5+    1* +  5**
 
* Maltepe Askeri Lisesi için ayrılmıştır. 
** Yabancı Uyruklu adaylar.
ALES
SÖZEL 55
 
Türkiye'deki Üniversitelerin Dil ve Edebiyat Bölümleri, Dil Eğitimi, Dil ve Kültür, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık Bölümü ve/veya Anabilim Dalından mezun olanlar; Yabancı Kontenjana kendi ülkesinde herhangi bir lisans programından mezun olanlar başvurabilir.

YABANCI DİL: 
  • Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuruda İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinin birinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan alındığına ilişkin belge, ÖSYM veya muadili sınav sonuç belgesine veya belge olmakla birlikte yeterli puana sahip olmayan adayların İngilizce, Fransızca ve Almanca için Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan almaları gerekir.
  • Bilim Alanı Bir Dil Eğitimi Olan Programlarda programın öğretim dilinden, programın dilinin adayın ana dili olması halinde ikinci bir yabancı dilden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan alındığına ilişkin belge, ÖSYM veya muadili sınav sonuç belgesine veya belge olmakla birlikte yeterli puana sahip olmayan adayların İngilizce, Fransızca ve Almanca için Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan yabancı dil sınavından en az 65 puan almaları gerekir. ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavların geçerliliği sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır
ÖN ELEME
KONTENJANIN 3 KATI
 
 
Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar öncelikle Online (çevrimiçi) Başvuru Formunu dolduracaklardır. Başvurunun tamamlanması için adayların şahsen ya da noter vekâletnamesi ile Öğrenci İşleri Bürosuna istenilen belgelerle başvurması gerekmektedir. Adaylar Tezli Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih yapabileceklerdir.
 
 
 

ÖN KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 DİPLOMA ya da MEZUNİYET BELGESİ (Başvuru için mezun durumda olunması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir)
 TRANSKRİPT (Not Durum Çizelgesi) Yukarıdaki belgelerin aslı veya (aslı yoksa) aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti ve fotokopisi.
 ALES BELGESİ
 YABANCI DİL BELGESİ
 T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
 2 ADET FOTOĞRAF
 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN AYRICA İSTENECEK BELGELER  DENKLİK BELGESİ

(Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. )
 TÜRKÇE DİL BELGESİ
o Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM)
o Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER)