Tezler


2007 Yılında bitirilen tezler
 
Aşık, U. (2007). Yabancılar İçin Temel Türkçe Sözcük Varlığının Oluşturulması. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Aygüneş, M. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Becerilerinin Geliştirme Yolları. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Camkıran, Ö. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler için Şimdiki Zamanın Metinlerle Öğretimi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Güven, E. (2007). Yabancıların Türkçe Öğrenirken Ad Durum Eklerinde Yaptıkları Hataların Çözümlemesi ve Bu Hataların Giderilmesine Yönelik Öneriler. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Hacıömeroğlu, M. (2007). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler için Kiplik Öğretimi Üzerine Materyal Geliştirme. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Lütfiye Oktar) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Koreli, Z. D. (2007). Eylem ve Ad Olarak Kullanılan ve Türkçe Sözlükte Bulunmayan Ad Öbekleri ve Bunların Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimdeki Yeri. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
 
2008 Yılında bitirilen tezler
 
Düzenli, S. (2008). Türkçede Ortaçlaştırma Belirticilerinin Öğretimine Yönelik Ders Malzemesi Hazırlama. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Lütfiye Oktar) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Sarıçiyil, F. (2008). İstek ve Emir Kiplerinin Öğretimi. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Duygu Öztin) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Sülüşoğlu, B. (2008). İşe Dayalı Dil Öğretim Malzemelerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşen Cem Değer) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Uzdu, F. (2008). Betimleyici Metinlerin Dilsel Özellikleri ve Bu Tür Metinler Yoluyla Sözcük Öğretimi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Yolcusoy, Ö. (2008). Türkçe Koşullu Yapıların Öğretimine Yönelik Malzeme Tasarımı. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Lütfiye Oktar) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
 
2009 Yılında bitirilen tezler
 
Macit, Ö. (2009). Gülmece Dergilerindeki Dilsel Öğelerin Dil Öğretimi Açısından Betimlenmesi. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hanife Güven) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
  
2010 Yılında bitirilen tezler
 
Atak, A. (2010). Fransızca ve Türkçedeki Yer Belirticilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Yabancı Dil Olarak Türkçede Yer Belirticilerinin Öğretimi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay.) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Güçer, H (2010). -(A/I)r Biçimbiriminin Betimlenmesinde Kuram ve Yabancılara Öğretilmesinde Yöntem Sorunları(Tez Danışmanı: Doç. Dr. Talat Akaslan.) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Oflaz, E. (2010). İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Türkçedeki İlişkisel Süreçlerin Betimlenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay.) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Özgen, M. (2010). Türkçe Soru Tümcelerinin Öğretimi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay -Prof. Dr. N. Engin Uzun.) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Şahin, A. (2010). Avrupa Dil Gelişim Dosyası Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Malzeme Oluşturma. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay.) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Ünlücömert, N. (2010). {-mış} Biçimbiriminin Farklı İşlevlerinin Bilinç Uyandırma Teknikleriyle Öğretimine Yönelik Malzeme Oluşturma (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya.) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Yıldız, İ. (2010). Sözlü Dildeki Bağımlı Adılların Kullanım Sıklığı. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay.) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
 
2011 Yılında bitirilen tezler
 
Erkır, B. (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaştırmalı Türkçe-İngilizce “Sözde Denkteşler (False Cognates)” Listesinin Oluşturulması ve Bu Listenin Eğitbilimsel Olarak Kullanılması. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kuthan Kahramantürk.) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
 
2012 yılında bitirilen tezler
 
Boyacıoğlu, U. (2012). Fransızca konuşulan Avrupa Birliği ülkelerindeki Türk gençlerinin Türkçe deyim bilgilerinin incelenmesi. (Tez danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Öztürk, K. Ö. (2012). Türkçedeki Bilgisel Kiplik Belirten Sıfatların ve Belirteçlerin Saptanması Ve Bu Yapıların Yabancı Dil Olarak Türkçe Derslerinde Öğretimi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 
İşçi, C. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ‘Yeni Hitit’ ders kitabının dil becerisi ve kültür açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
 
2013 yılında bitirilen tezler
 
Bayezıt, H. (2013). Yabancı Dil Olarak İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarında Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı. (Tez danışmanı: Doç. Dr. Feryal Çubukçu) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 
Jeremics, D. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe-Letonca Karşılaştırmalı Zaman Yapıları. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kuthan Kahramantürk.) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 
Öztürk, H.  (2013). 1980’den 2010 yılına okunurluğu yüksek Türk romanlarının sözvarlığı açısından incelenmesi. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Top, F. (2013) Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Kullanılması. (Tez Danışmanları: Prof. Dr. V. Doğan Günay – Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan (Kocaeli Üniversitesi)) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
 
2014 yılında biten tezler
 
Aksu, C. (2014). Yabancı dil olarak Türkçede –DIR biçimbiriminin öğretimi üzerine ders malzemesi hazırlama. (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Caner Kerimoğlu) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 
Tiryaki, D. E. (2014). Türkçede Belgisiz Sıfat ve Adılların Anlamsal ve İşlevsel Özellikleri ve Yabancı Dil Olarak Türkçede Belgisizlerin Öğretimi(Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Tülü, Aktaş, T. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sınıflarında Sözcük Öğretiminde Tanım Türlerinden Yararlanma(Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
 
2015 yılında biten tezler
 
Şen, Nazile. (2015). Türkçede Ortaç İçeren Tümcelerin Yapısal ve Anlamsal Açıdan İngilizce ile Karşılaştrılması. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kuthan Kahramantürk) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Şen, Ekin. (2015). İktisadi ve İdari Bilimler Türkçesinin İncelenmesi ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanımı.  (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Soyşekerci, Gökhan. (2015). İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarında Kültürel Öğelerin İncelenmesi.  (Tez Danışmanı: Doç. Dr. F. Feryal Çubukçu) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Kaliyeva, Aizat. (2015). Türkçe ve İngilizce Kitaplarında Değer Eğitimi (Tez Danışmanı: Doç. Dr. F. Feryal Çubukçu) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
2016 yılında biten tezler
 
Mehdiveya, Günay. (2016). Mehmet Emin Yurdakul’ın Şiirlerinde Değerler Eğitimi Üzerine Bir İnceleme. (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Sabahattin Çağın) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)
 
Kovacs, Hilda Dorottya. (2016). Yabancıların Türkçe Doldurması Gereken Formların Öğretilme Durumlarının İncelenmesi . (Tez Danışmanı: Prof. Dr. V. Doğan Günay) Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.)